Skol- & opinionsmaterial

  • Jag är bara femton… gratis

    Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige.

    I rapporten lyfts barns röster om socialt utanförskap fram. Barnen har intervjuats kring frågor som rör ekonomi, skola/fritid, omgivningen och framtiden. Rapporten är framtagen i samarbete med Socialhögskolan i Stockholm.

    Ladda ner rapporten här

    Gratis