Unicefbutiken

Handbok för barns delaktighet och inflytande

Endast frakt!

Handboken är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv. I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka i frågor som rör dem. Ändå vet vi att vuxna, av olika anledningar, låter bli att involvera barn. Med denna handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter. Du kan ladda ner den digitala versionen här.

I lager

När du befinner dig på unicefbutiken.se godkänner du vår användning av cookies.