Unicefbutiken

Möta Barn På Flykt

Endast frakt!

Frakt på 69 kr tillkommer!

UNICEF Sverige har tillsammans med barnläkaren Lars H Gustafsson tagit fram en handbok för myndighetspersonal och volontärer som behöver stöd i arbetet med barn som flytt till Sverige.

2015, när vi för första gången tog fram den här handboken, kom ungefär en miljon människor på flykt till Europa. Det året hade Sverige det högsta antalet asylansökningar någonsin. Från den 24 februari 2022, då Ryssland attackerade Ukraina, har miljoner människor flytt över gränsen till närliggande länder och flera miljoner är på flykt inom landet.

Varje dag kommer människor på flykt till Sverige. För de barn som kommer finns ett regelverk som garanterar barnen stöd och skydd. Förutom ansvariga myndigheter är civilsamhället, inklusive ett stort antal volontärer, aktiva med stöd och aktiviteter. Denna handbok, som nu är uppdaterad, syftar till att stödja och säkra kompetensen hos vuxna som möter barn på flykt.

Handboken innehåller enkla tips som var och en kan tillämpa. Den tar upp en rad frågor som uppstår redan i det allra första mötet med barnet. Vad kan man som medmänniska göra när man närmar sig ett barn i kris? Hur kommunicerar man via tolk? Hur upptäcker man sjukdom och stress?

Handboken ger också en översikt av de svenska lagar som gäller barn på flykt och vilka rättigheter barnen har.

Du kan ladda ner den digitala versionen här!

I lager

När du befinner dig på unicefbutiken.se godkänner du vår användning av cookies.